Home > बान्तावा भाषा > गित : बान्तावा भाषा

गित : बान्तावा भाषा

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

काछाप्(रचना) : मान ब. खाम्लुङ्
छाम कालु/केन्साङ्मि : सुरेश पायल राई

बध्धे-बध्धे मित्नाङ्नाओ
खाइसा त़सिन्ना नान्
आम्च़क-आम्च़क कोन्मा स़ङा
देकि त़ छित्ङाङा
ए हो देकि…

बुङ्वा फोक्वा खाना ओनेई
अ़ङ्का बोम्बुलेक्मा
खाना लिसै होङ्मा वा़पुन
अ़ङ्का चाक्वा चोङ्वा़
ए हो अ़ङ्का…

साङ्केन्मीदा खाना युङा
अ़ङ्का लादीक्कु नाम्
हेन्मादाउ बोण्वि खाना
अ़ङ्का नाम्छ़ऱदु वा़साम
ए हो अ़ङ्का…

अ़क्नि युङ्मा अ़क्नि कोइन्मा
अ़क्नि ह़ङ्मा स़मा
आइन्को जुनि ह्वालेन् ऱईछ
देकि सोम्कोङ् तुक्मा
ए है देकि…

(यो गीत २०५४ सालमा रेकर्ड गरि सुम्निमा भाग-१ एल्बममा समाहित गरिएको छ।)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: