Home > कविता > कविता : चौकीको
मात लागेको छ

कविता : चौकीको
मात लागेको छ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

योगेश ग्याबक तामाङ, दार्जिलिङ्ग

उसलाई अचेल चौकीको
मात लागेको छ,
ऊ अग्लो अरुलाई
होचो देख्न थालेको छ !
राम , बुद्ध, कृष्णको भक्त हुँ भन्दै,
बंनमारा , कालीझारहरुलाई
सुनाऊँदै हिड्दछ !

भदौ महिनामा दृष्टि गुमाएको गोरु झैँ
सधै हरियो मात्र देख्छु भन्छ।
चोक-चोक घुम्ती-घुम्ती
नक्कल गर्दै घुम्दछ !
उसलाई अचेल चौकीको
मात लागेको छ
ऊ अग्लो अरुलाई
होचो देख्न थालेको छ !

ऊ जतिको ज्ञानी मुखवीर
मुखले सबै काम-काज गर्दछ
उस्लाई रामायण देखि गीता सम्मको
ज्ञान छ भन्दै आफ्नो चेलाहरुलाई
गज्जक बनाऊँदै हिड्दछ !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: