Hatuwaherald.com
Office: हतुवागढि – १, घोडेटार भोजपुर
Phone: ९८५२०३३५८४ (रबिन)
Email: hatuwaherald@gmail.com

नीति तथा कार्यक्रममा हतुवागढी गाउँपालिकाले स्थानिय मातृभाषाको पाठ्यक्रम लागू गर्ने प्रतिबद्धता समेट्यो

Admin

हतुवागढी गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम

हतुवाहेराल्ड डेस्क
गत असार २९ गते हतुवागढी गाउँपालिकाको प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमको अन्तिम सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न भयो। घोडेटार बजारमा सम्पन्न सो कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईले प्रस्तुत गर्नुभएको शिक्षा तथा खानेपानी र सरसफाई सम्बन्धी नितिको पुर्ण पाठ :

शिक्षा सम्बन्धी नीति:
१. राष्ट्रिय शिक्षा नीति, प्रदेश नीतिसँग तादाम्यता राख्दै गाउँपालिकाका शिक्षा योजना कार्यक्रम तयार गरिनेछ ।

२. प्राविधिक शिक्षालाई विशेष जोड दिदैँ स्नातक तहको पढाई सञ्चालनको लागि सरोकारवालाहरुको बृहत अन्तरक्रिया सहित समन्वय र सहकार्य गरिनेछ ।

३. दश वर्षे गाउँ शिक्षा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

४. शैक्षिक गुणस्तरका लागि प्रभावकारी अनुगमन, मुल्याकंन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

५. गाउँपालिकाको चण्डेश्वरी प्रा.वि. मा आवासिय कार्यक्रमको पुर्वाधार र कार्यविधि तयार गरि सोको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाईनेछ ।

६. गाउँपालिका स्तरिय नमूना विद्यालय सञ्चालनार्थ यसै वर्षदेखि श्री सगरमाथा मा. वि. घोडेटारमा प्रा. वि. तहको पठन पाठन सञ्चालन गरि नमूना विद्यालयको रुपमा विकसित गरिनेछ ।

७. विद्यार्थी संख्या र भौगोलिक प्रतिकूलतालाई मध्यनजर गरी विश्लेषणको आधारमा दरबन्दी मिलान गरिनेछ ।

८. प्रस्तावित माध्यामिक विद्यालय-आधारभूत विद्यालयलाई पूर्वाधार र आवश्यकताको आधारमा व्यवस्थापन गरिनेछ ।

९. गाउँपालिकाको सवै विद्यालयहरुमा इ–लाईव्ररी सञ्चालन तथा मिदास र इ-लर्निङलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ ।

१०. आफ्नो मौलिक भाषा मातृभाषामा पठन पाठन गर्न यसै शैक्षिक शत्र बाट स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरि विद्यालयमा स्थानीय पाठ्क्रमलाई सुचारु गरिनेछ ।

११. गाउँपालिकाकै शैक्षिक हवको रुपमा “हतुवागढी सार्वजनिक पुस्तकालय तथा ईश्वरमान राई अध्ययन प्रतिष्ठान” लाई व्यवस्थित बनाउँदै लगिनेछ ।

१२. गाउँपालिका क्षेत्र भित्र रहनुहने सम्पूर्ण जनप्रतिनीधि एवं शिक्षक कर्मचारी र अन्य जन समुदायका बाल बालिकाहरुको गुणस्तरिय शिक्षा पहुँचलाई प्रभावकारी बनाउन “शिक्षा क्षेत्रमा नीति राम्रो, सरकारी विद्यालयमा छोराछोरी हाम्रो” भन्ने नीति अपनाइनेछ ।

१३. पूर्व प्राथमिक तहमा विद्यार्थीहरुलाई “विद्यालय जाऔँ, खाजा खाँऔ” कार्यक्रमलाई प्रभावकारी व्यवस्थित, अनिवार्य र अभिभावकसँग जोड्ने गरी निरन्तरता दिइनेछ ।

१४. सबै विद्यालयमा “हाम्रो विद्यालय, राम्रो विद्यालय अक्षय कोष” स्थानीय अभिभावकको अगुवाईमा शुरु गरिनेछ ।

१५. गाउँपालिका भरीबाट उत्कृष्ट विद्यालय र शिक्षकलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरिनेछ ।

१६. शिक्षक कर्मचारीहरुको क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।

१७. गाउँपालिकाभरीका माध्यामिक विद्यालय, आधारभूत विद्यालयहरुमा विषयगत दरबन्दी अनुसार सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्ने नीति कार्यक्रम बनाइनेछ ।

१८. विद्यालय शैक्षिक सुधार एवं स्वयम सेवक व्यवस्थापन र परिचालन गरिनेछ ।

१९. सगरमाथा मा.वि.को बाली विज्ञान प्राविधिक धारको पढाई सञ्चालनको लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।

२०. शैक्षिक सुधार घोषणा पत्रलाई क्रमश लागु र पालना गर्न सरोकारवालाहरुलाई सकृय बनाईनेछ ।

२१. विद्यालय बाल शिक्षिका र कर्मचारीहरुलाई संघीय सरकारले सम्बोधन नगरेको खण्डमा न्यूनतम प्रोत्साहन प्रदान गरिनेछ ।

२२. विगत देखि आ.वि. र मा.वि. को अनुमति पाएको तर दरवन्दि नपाएका विद्यालयलाई दरवन्दी मिलानमा समस्या हुँदा शैक्षिक सुधार अन्तर्गतको सहयोग निरन्तरता दिईनेछ ।

२३. शिक्षकहरुलाई प्रोत्साहन गर्न प्रा.वि., आ.वि. र मा.वि. तहका एक एक जनालाई उत्कृष्ट शिक्षक, घोषणा र पुरस्कारको व्यवस्था गरिनेछ ।

२४. शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन उत्कृष्ट वि.व्य.स., शि.अ.स. र उत्कृष्ट कक्षा ८ विद्यार्थी पुरस्कृत कार्यक्रम अवलम्बन गरिनेछ ।

२५. बालबालिकाहरुको मनोक्रियात्मक विकासलाई मध्यनजर गर्दै गाउँपालिका स्तरमा अन्तर विद्यालय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गरिनेछ ।

२६. सिमान्तकृत वर्गका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति र विपन्न परिवारका छात्र, छात्राको बाबु आमालाई रोजगारको अवसरमा थप प्राथमिकता दिइनेछ ।

२७. विद्यालयको कार्य सम्पादन र प्रतिस्पर्धाको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था गरिने छ ।

२८. विद्यार्थिहरुलाई पाठ्यपुस्तक बाहेक उत्पादनसँग जोडिने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

२९. आ.वि. तहका विद्यार्थिहरुलाई खेलकुद विकासका लागि आ.वि. पालिका स्तरिय रनिङ शिल्ड खेलकुद कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ ।

३०. पहाडी र हिमाली क्षेत्रका विद्यालयहरुको नक्शाङ्कन र शिक्षक विद्यार्थि अनुपात पुनरावलोकन तथा वैज्ञानिक पुनसंरचना गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ ।

खानेपानी र सरसफाई सम्बन्धी नीति :
१. स्वच्छ र सफा खानेपानीको लागि “एक घर एक धारा” मिटर प्रणालीको अवधारण लागू गरिने छ ।

२. हतुवागढी १ घोडेटार बजार खानेपानी व्यवस्थाको लागि वृहत हतुवागढी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति गठन गरि आ.व. ०७८/०७९ भित्र बृहत खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरि मिटर सिस्टममा धारा वितरण गरिने व्यवस्था मिलाईनेछ ।

३. हतुवागढी १, २, ५, ६ को लागि कावाखोला र पिखुवाखोलाबाट वृहत लिफ्ट सिस्टमबाट खानेपानी योजनालाई यथासिघ्र कार्य सम्पन्न गराउन जोड दिँदै वडा नं. ३ र ४ छिर्लिङखोला-जोर आहाल लिफ्ट खानेपानी डिपिआर तयार गरि सुरु गर्ने र थप गाउँहरुमा पनि ठुला साना लिफ्ट प्रणालीको व्यवस्था गरिनेछ ।

३. खानेपानीको समस्या भएका बस्ती, गाउँहरुमा आवश्यकतानुसार सौर्य प्रणालीबाट साना लिफ्ट योजनाहरु सञ्चालनको लागि अध्ययन गरिनेछ ।
४. खानेपानीको मुहान-स्रोत संरक्षण, व्यवस्थापन गरिनेछ ।

५. RMWASHCC गठन गरी सरसफाई कार्यक्रम गरिनेछ ।

६. फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि Landfill Site को व्यवस्थानलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।

७. पानीको अभाव भएका विद्यालयहरुमा सरसफाइ शौचालय, फुलबारी र बगैचाको लागि आकाशे पानी संकलनको आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।

८. जलाधार संरक्षण सम्बन्धी नीति निर्माण गरि जलाधार संरक्षणलाइ थप प्रभावकारी बनाई लगिनेछ साथै टोल बस्तीमा पोखरी निर्माण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
९. बाक्लो वस्तीहरुमा छानाको आकाशे पानी संकलन गरि वेमौसमी खेतीपातीको लागि सिचाई गरिने व्यवस्था गरिनेछ ।

%d bloggers like this: