Home > मगर भाषा

मगर भाषाको लघुकथा : झ्याङ्गुल्या ह्वाले।

मीन थापा मगर ( वहाली ) हाल जापान गाडीयो यात्रा । भाकल लाकीङ मुस्ताङ यात्राङ झ्याङ्गुल्या ह्वाले । खीन ! मुटिनाथ जिजिबाज्युके झोरके नूङ्चो आओला मन । गाडीयाङ मेलेस्याली, डेस्याली भरमीको ले । होस्कूङ चोचो गाङ्चो मिटाहा लोसै न चिन्डिसले । गाडीयाङ ल्हिङ ङुरमान ले । गाडीये काली गान्डा ड पहार चुलिको चेसमो न ले । लोलोक्या डाँडा, लोलोक्या ङार ड स्याऊ बीझाङ मुस्टाङो काट काइरान । झ्याङ्गुल्या गाडीयो झ्यालै मुस्टाङो लोलोक्या मिटाहा ङोस्के झोसले । मेल्लो खायाक जिवकाङ झ्याङ्गुल्या प्युट ठाहाले । गाडी खेर्मोन न ले । गाडीये कोहोल चेले ।

Read More